Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego Konsument powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę (nie później niż 7 dni) w celu szybkiej weryfikacji i możliwości dochodzenia roszczeń u przewoźnika.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy o świadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar wraz z fakturą sprzedaży i formularzem należy odesłać na adres:

 

Paweł Ryszka

ul Górnicza 26/9

91-765 Łódź

 

W przypadku braku dołączenia powyższych elementów towar zostanie odesłany do Klienta, na koszt Klienta.

5. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych do paczkomatu.

6. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Sprzedawca prosi o zwrot towaru w takiej formie, w jakiej Klient go otrzymał. Produkty nowe muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu, w folii wraz z ewentualną plombą zabezpieczającą.

9. Sprzedawca rozpatrzy każde żądanie zwrotu W TERMINIE DO 14 DNI.

10. Sprzedawca prosi, aby zachować numer listu przewozowego przesyłki zwrotnej, w celu samodzielnej weryfikacji dostarczenia towaru do Sprzedawcy.

11. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie rozliczona nie później niż do 14 dni.

12. W przypadku zwrotu, koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

13. Sposób opakowania oraz przewożenia towarów odsyłanych Sprzedawcy powinien odpowiadać ich właściwościom (odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie towaru).

14. Jeżeli kupujący odmówi przyjęcia wcześniej opłaconej przesyłki, będzie skutkowało to zwrotem środków pomniejszonych o koszty wysyłki paczki, jak również jej powrotu do nadawcy.

15. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.*

 

 

* Szczegóły w regulaminie sklepu

Reklamacje

1.Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.

 1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
 • - danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej
 • - numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 • - opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 1. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
 2. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 6. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami

Nasz sklep wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.

Zaloguj się

Gramdalf.pl

Twój koszyk

W tym momencie nie ma produktów w Twoim koszyku